در حال نمایش یک نتیجه

PTAA

پلی بی فنیل تری متیل فنیل آمین (PTAA) ، یکی از اعضای خانواده پلی (تری تریل) آمین ، به دلیل