نمایش یک نتیجه

Potato Dextrose Agar

597,000 تومان
محیط کشت PDA که مخفف Potato Dextrose Agar می باشد یکی از محیط کشت های توصیه شده توسط FDA و