در حال نمایش یک نتیجه

Lysine Decarboxylase Broth -LDB

685,000 تومان2,375,000 تومان
Lysine Decarboxylase Broth محیط دکربوکسیلاز برای اولین بار توسط مولر برای تشخیص لیزین و اورنیتین دکربوکسیلاز و آرژنین توصیف شد.