در حال نمایش یک نتیجه

Eosin Methylene Blue Agar

550,000 تومان1,850,000 تومان
Eosin Methylene Blue Agar ائوزین متیلن بلو (EMB) آگار برای باکتری های گرم منفی در برابر باکتری های گرم مثبت