در حال نمایش یک نتیجه

سیکلو هگزان

320,000 تومان670,000 تومان
سیکلو هگزان سیکلوهگزان بیشتر اوقات  به عنوان یک حلال آلی غیر قطبی مورد استفاده قرار می گیرد . اگرچه محلول