در حال نمایش یک نتیجه

Buffered Peptone Water

485,000 تومان1,485,000 تومان
Buffered Peptone Water 20.0 گرم پپتون آب بافر (ISO) را به 1 لیتر آب مقطر اضافه کنید. خوب مخلوط کرده