در حال نمایش یک نتیجه

Brain Heart Infusion Broth

725,000 تومان2,450,000 تومان
Brain Heart Infusion Broth محیط مایع برای پرورش ارگانیسم های مختلف سریع و تشخیص استافیلوکوک بر اساس ISO 6888. یک