در حال نمایش یک نتیجه

Bile Esculin Azide Agar

975,000 تومان3,195,000 تومان
Bile Esculin Azide Agar مشخصه استرپتوکوک های گروه D وانتروکوک ها در حضور صفرا رشد می کنند. واسکولین را هیدرولیز