نمایش یک نتیجه

سترماید آگار

544,000 تومان
محیط کشت سترمایید آگار (CETERMIDE AGAR) کیولب یکی از انواع محیط کشت های مختلف آزمایشگاهی است که از این محیط