در حال نمایش 2 نتیجه

اورنج سرم آگار

507,000 تومان2,807,000 تومان
محیط کشت اورنج سرم آگار(OSA) کیولب برای شمارش و جداسازی میکروارگانیسم هایی که توانایی زنده ماندن در مرکبات و محصولات

رز بنگال آگار

450,000 تومان
محیط کشت رز بنگال آگار یک محیط کشت اختصاصی است. از این محیط کشت برای شمارش انواع مخمرها و مولدها