در حال نمایش یک نتیجه

کاغذ واتمن

125,000 تومان
استفاده از کاغذ صافی در آزمایشگاه های  پژوهشی برای جدا کردن مواد جامد از مایع، مثلا جدا کردن ذرات شن