در حال نمایش یک نتیجه

نیترات براث

530,000 تومان
نیترات براث یک محیط پایه حاوی نیترات پتاسیم است. میکرو ارگانیسم های تحت ارزیابی در محیط کشت تلقیح می شوند و پس از انکوباسیون، کاهش نیترات تعیین می شود.