در حال نمایش یک نتیجه

نوترینت آگار

490,000 تومان
محیط کشت نوترینت آگار (NUTRIENT AGAR) برای کشت باکتری هایی که سخت پسند نیستند و همچنین برای شمارش ارگانیسم های