در حال نمایش 2 نتیجه

اسپایرو

950,000 تومان2,600,000 تومان
نام سلول خورشیدی پروسکایت از ساختار کریستالی ABX 3 {displaystyle {ce {ABX3}}} مادۀ جاذب آن که به نام ساختار پروسکایت

فرمامیدیوم یداید

3,500,000 تومان6,500,000 تومان
Formamidinium Iodide (FAI) یک پیش ماده پروسکایت است. که در سلول های خورشیدی پروسکایت آلی – معدنی ترکیبی استفاده می