در حال نمایش 4 نتیجه

PDA

597,000 تومان
نام دیگر این محیط کشت سیب زمینی است که در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد. توسط APHA و FDA برای شمارش تعداد صفحات مخمرها و کپک ها در بررسی مواد غذایی و محصولات لبنی مورد استفاده قرار میگیرد . محیط کشت پوتیتو دکستروز اگار برای تشخیص مخمرها و کپک ها در محصولات لبنی و غذاهای آماده مورد استفاده قرار میگیرند محیط کشت پوتیتو دکستروز اگار با TA برای معاینه میکروبی مواد غذایی و لبنیات می تواند استفاده شود  

YGC آگار

490,000 تومان1,800,000 تومان
درفروشگاه آریا پیرکس  علاوه بر موادشیمیایی با قیمت مناسب محیط کشت YGC آگار یا محیط کشت Chloramphenicol Agar از جمله

آنچلوتی پیرینگین سلکتیو آگار

550,000 تومان
محیط کشت آنجلوتی پیرینگین سلکتیو آگار یک محیط ایده آل برای تشخیص و شمارش کلستریدیوم پرفرنجنس است. این محیط انتخابی برای غنی سازی و شناسایی C. perfringens در مواد غذایی و نمونه های محیطی طراحی شده است.

ای سی براث

497,000 تومان
اشرشیاکلی که به اختصار E.coli نوشته می شود، یک باکتری گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه می باشد. این باکتری به