در حال نمایش یک نتیجه

Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar

545,000 تومان1,895,000 تومان
Yeast Extract Glucose روش سنتی آگار اسیدی شده برای شمارش مخمرها و کپک ها در محصولات لبنی در حال حاضر