در حال نمایش یک نتیجه

Skim Milk Agar

455,000 تومان1,575,000 تومان
Skim Milk Agar شیر بدون چربی آگار برای نمایش انعقاد و پروتئولیز کازئین استفاده می شود. توسط APHA (2) برای