در حال نمایش یک نتیجه

اورنج سرم آگار

507,000 تومان2,807,000 تومان
محیط کشت اورنج سرم آگار(OSA) کیولب برای شمارش و جداسازی میکروارگانیسم هایی که توانایی زنده ماندن در مرکبات و محصولات