در حال نمایش 2 نتیجه

فرمامیدیوم یداید

3,500,000 تومان6,500,000 تومان
Formamidinium Iodide (FAI) یک پیش ماده پروسکایت است. که در سلول های خورشیدی پروسکایت آلی – معدنی ترکیبی استفاده می

متیل آمونیوم یداید

1,600,000 تومان3,000,000 تومان
  نام سلول خورشیدی پروسکایت از ساختار کریستالی ABX 3 {displaystyle {ce {ABX3}}} مادۀ جاذب آن که به نام ساختار