در حال نمایش یک نتیجه

متیلن بلو

110,000 تومان330,000 تومان
یکی دیگر از کاربردهای متیلن بلو برای درمان سمیت عصبی ایفوسفامید است. این ماده برای اولین بار برای درمان و پیشگیری از سمیت عصبی روانپزشکی ایفوسفامید در سال 1994 گزارش شد. یک متابولیت سمی ایفوسفامید، کلرواستالدئید (CAA)، زنجیره تنفسی میتوکندریایی را مختل می کند .