در حال نمایش یک نتیجه

آون (فور)

دستگاه آون آزمایشگاهی یا فور آزمایشگاهی برای استریل و خشک کردن در آزمایشگاه های پژوهشی مراکز دانشگاهی کاربرد دارد. استریل