نمایش یک نتیجه

عصاره مغز و قلب آگار

508,000 تومان
محیط کشت عصاره مغز و قلب آگار(BHIA) کیولب یک محیط کشت مناسب برای رشد میکرو ارگانیسم ها است. این محیط از