در حال نمایش یک نتیجه

سه راهی کلایزن

270,000 تومان
سه راهی کلایزن در محل اتصال بالن کجدال به قیف سودریز در سیستم کجدال استفاده می شود. در انتخاب سایز روداژ بخش نری این محصول دقت شود.