در حال نمایش 2 نتیجه

PTAA

پلی بی فنیل تری متیل فنیل آمین (PTAA) ، یکی از اعضای خانواده پلی (تری تریل) آمین ، به دلیل

سرب برمید

750,000 تومان1,400,000 تومان
نام سلول خورشیدی پروسکایت از ساختار کریستالی ABX 3 {displaystyle {ce {ABX3}}} مادۀ جاذب آن که به نام ساختار پروسکایت