در حال نمایش یک نتیجه

رز بنگال آگار

450,000 تومان
محیط کشت رز بنگال آگار یک محیط کشت اختصاصی است. از این محیط کشت برای شمارش انواع مخمرها و مولدها