در حال نمایش یک نتیجه

بلاد آگار

437,000 تومان
محیط کشت بلاد آگار بطور گسترده در باکتری شناسی کاربرد دارد. برخی از باکتری ها، آنزیم هایی را تولید می