در حال نمایش یک نتیجه

کلروبنزن

350,000 تومان2,700,000 تومان
موارد استفاده بیشترین کاربرد کلروبنزن  به عنوان محلول  واسطه در تولید موادی مانند علف کش ها ، مواد رنگی و