در حال نمایش یک نتیجه

هود

هود آزمایشگاهی برای کنترل کردن ذرات موجود در هوا از یکی از تجهیزات آزمایشگاهی به نام  Biological Safety Cabinet استفاده