نمایش دادن همه 5 نتیجه

YGC آگار

490,000 تومان1,800,000 تومان
درفروشگاه آریا پیرکس  علاوه بر موادشیمیایی با قیمت مناسب محیط کشت YGC آگار یا محیط کشت Chloramphenicol Agar از جمله

پپتون واتر

508,000 تومان
پپتون واتر همچنین یک محیط آبگوشتی غیر انتخابی است. که می تواند به عنوان یک ماده غنی سازی اولیه برای

تریپتوز سولفید سیکلوسرین

260,000 تومان
محیط کشت تریپتوز سولفید سیکلوسرین (TSC) کیولب، محیط کشت حاوی آگار است که برای شمارش اسپور های کلستریدیوم پرفینوژنز استفاده

سیمون سیترات آگار

508,000 تومان
محیط کشت سیمون سیترات آگار محیط کشت Simons Citrate Agar این محیط برای تمایز باکتری های گرم منفی بر اساس استفاده

نوترینت آگار

190,000 تومان
محیط کشت نوترینت آگار (NUTRIENT AGAR) برای کشت باکتری هایی که سخت پسند نیستند و همچنین برای شمارش ارگانیسم های