در حال نمایش یک نتیجه

فرمالین 37% و 10%

120,000 تومان270,000 تومان
خرید فرمالین  37% فرمالدهید همچنین به شکل پلیمریزه ای به نام پارافرمالدهید نیز وجود دارد .از نظر ظاهری  بصورت  یک