در حال نمایش یک نتیجه

شوف بالن

شوف بالن  یا هیترمنتل، دستگاهی پر کاربرد  از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای اعمال گرما به ظروف استفاده می شود