در حال نمایش یک نتیجه

ان هگزان

250,000 تومان470,000 تومان
موارد کاربردی   nهگزان استفاده از nهگزان در صنعت در ساختار چسب کفش ، محصولات چرمی وجود دارد. از  nهگزان  نیز