در حال نمایش یک نتیجه

هیدروکلریدریک اسید

40,000 تومان390,000 تومان
اسیدهیدروکلریدریک یک اسید بی رنگ با فرمول هیدروکلراید است. این اسیدهیدروکلریدریک  از نظر ظاهری  بوی تند و تیزی دارد. این