در حال نمایش یک نتیجه

کریستالیزور

1,500,000 تومان2,600,000 تومان
از ظروف کریستالیزور یا همان بشرهای خیلی کوتاه در آزمایشگاه ها برای تبلور استفاده می شود. و در برخی از