نمایش یک نتیجه

تریپتیک سوی آگار

210,000 تومان
تریپتیک سوی آگار یک محیط کشت غیر انتخابی است که به دلیل داشتن انواع مواد مغذی و مورد نیاز برای