در حال نمایش یک نتیجه

ترازو

ترازو دیجیتال که اغلب به آن “ترازوی آزمایشگاهی” گفته می شود یک ابزار سنجش تعادل است که برای اندازه گیری