نمایش یک نتیجه

برلیانت گرین فنول رد لاکتوز ساکارز آگار

447,000 تومان
محیط کشت برلیانت گرین فنول رد لاکتوز ساکارز آگار (BPLS) کیولب یکی از محیط کشت های موجود درفروشگاه اینترنتی آریا