نمایش یک نتیجه

برلیانت گرین فنول رد لاکتوز ساکارز آگار

447,000 تومان
برلیانت فنل رد را در مقادیر 100 گرمی و 500 گرمی می توان تهیه کرد. این محیط کشت در حالت های ساکارز و گلوکز و لاکتوز آماده سازی می شود.