در حال نمایش یک نتیجه

Violet Red Bile Lactose Agar

555,000 تومان1,935,000 تومان
Violet Red Bile Lactose Agar آگار صفراوی قرمز بنفش (VRB) یک محیط انتخابی است که برای شناسایی و شمارش میکروارگانیسم