در حال نمایش یک نتیجه

انکوباتور

دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی یکی از دستگاه های کاربردی در آزمایشگاه های تخصصی میکروبیولوژی، زیست‌شناسی سلولی است. این تجهیز که به