در حال نمایش یک نتیجه

اسپایرو

950,000 تومان2,600,000 تومان
نام سلول خورشیدی پروسکایت از ساختار کریستالی ABX 3 {displaystyle {ce {ABX3}}} مادۀ جاذب آن که به نام ساختار پروسکایت