در حال نمایش 2 نتیجه

ارلن مایر دهانه تنگ

68,000 تومان920,000 تومان
یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف  و یک بدنه

ارلن مایر دهانه گشاد

138,000 تومان330,000 تومان
یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن ساده دهانه گشاد آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف