در حال نمایش یک نتیجه

اتوکلاو

اتوکلاو یکی از وسیله های آزمایشگاهی که جهت استریل کردن ابزار فلزی و چندبارمصرف پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و