در حال نمایش یک نتیجه

آنچلوتی پیرینگین سلکتیو آگار

550,000 تومان
محیط کشت آنجلوتی پیرینگین سلکتیو آگار یک محیط ایده آل برای تشخیص و شمارش کلستریدیوم پرفرنجنس است. این محیط انتخابی برای غنی سازی و شناسایی C. perfringens در مواد غذایی و نمونه های محیطی طراحی شده است.