در حال نمایش 3 نتیجه

PCBM

850,000 تومان
PCBM سلول‌های خورشیدی بر پایه پلیمر/ PCBM یکی از روش‌های بدست آوردن جدایی کارای بار در جاذب نور پلیمری، مخلوط

سرب برمید

750,000 تومان1,400,000 تومان
نام سلول خورشیدی پروسکایت از ساختار کریستالی ABX 3 {displaystyle {ce {ABX3}}} مادۀ جاذب آن که به نام ساختار پروسکایت

سرب یدید

750,000 تومان3,500,000 تومان
نام سلول خورشیدی پروسکایت از ساختار کریستالی ABX 3 {displaystyle {ce {ABX3}}} مادۀ جاذب آن که به نام ساختار پروسکایت