در حال نمایش 12 نتیجه

ITO

400,000 تومان
  نام سلول خورشیدی پروسکایت از ساختار کریستالی ABX 3 {displaystyle {ce {ABX3}}} مادۀ جاذب آن که به نام ساختار

PCBM

850,000 تومان
PCBM سلول‌های خورشیدی بر پایه پلیمر/ PCBM یکی از روش‌های بدست آوردن جدایی کارای بار در جاذب نور پلیمری، مخلوط

PTAA

پلی بی فنیل تری متیل فنیل آمین (PTAA) ، یکی از اعضای خانواده پلی (تری تریل) آمین ، به دلیل

اسپایرو

950,000 تومان2,600,000 تومان
نام سلول خورشیدی پروسکایت از ساختار کریستالی ABX 3 {displaystyle {ce {ABX3}}} مادۀ جاذب آن که به نام ساختار پروسکایت

اکسید قلع

سلول های خورشیدی ترکیبی غیر آلی پروسکایت ارگانیک (PSC) به دلیل کم هزینه بودن و کارایی بالای تبدیل توان در

تارگت طلا ، نقره ، آلومینیوم

دستگاه اسپاترینگ رومیزی به منظور تسهیل در روند آماده سازی نمونه ها قبل از انجام تست FESEM در آزمایشگاه های

ترتبوتیل پریدین

470,000 تومان2,200,000 تومان
نام سلول خورشیدی پروسکایت از ساختار کریستالی ABX 3 {displaystyle {ce {ABX3}}} مادۀ جاذب آن که به نام ساختار پروسکایت

سرب برمید

750,000 تومان1,400,000 تومان
نام سلول خورشیدی پروسکایت از ساختار کریستالی ABX 3 {displaystyle {ce {ABX3}}} مادۀ جاذب آن که به نام ساختار پروسکایت

سرب یدید

750,000 تومان3,500,000 تومان
نام سلول خورشیدی پروسکایت از ساختار کریستالی ABX 3 {displaystyle {ce {ABX3}}} مادۀ جاذب آن که به نام ساختار پروسکایت

شیشه رسانا FTO

790,000 تومان1,950,000 تومان
یکی از ضروری ترین تجهیزات لازم برای ساخت سلول های خورشیدی شیشه رسانای است . که معمولا به صورت آماده

فرمامیدیوم یداید

3,500,000 تومان6,500,000 تومان
Formamidinium Iodide (FAI) یک پیش ماده پروسکایت است. که در سلول های خورشیدی پروسکایت آلی – معدنی ترکیبی استفاده می

متیل آمونیوم یداید

1,600,000 تومان3,000,000 تومان
  نام سلول خورشیدی پروسکایت از ساختار کریستالی ABX 3 {displaystyle {ce {ABX3}}} مادۀ جاذب آن که به نام ساختار