سه راهی تقطیر

190,000 تومان220,000 تومان
از سه راهی ها برای اتصال لوله ها ودو یا چند وسیله شیشه ای یا پلاستیکی که در سایز ها