در حال نمایش 4 نتیجه

بطری پودری رنگی

130,000 تومان230,000 تومان
بطری پودری در دو نوع بطری پودری رنگی و بطری پودری روشن تولید میشود . بطری پودری در آزمایشگاه های

بطری پودری سفید

120,000 تومان240,000 تومان
بطری پودری در دو نوع بطری پودری رنگی و بطری پودری روشن تولید میشود . بطری پودری در آزمایشگاه های

بطری مایعی رنگی

130,000 تومان230,000 تومان
شیشه مایعی های نگهدارنده مواد و مایعات آزمایشگاهی در دو نمونه دهان گشاد و دهانه باریک تولید میشود. در دو

بطری مایعی سفید

110,000 تومان230,000 تومان
شیشه مایعی های نگهدارنده مواد و مایعات آزمایشگاهی در دو نمونه دهان گشاد و دهانه باریک تولید میشود. در دو