در حال نمایش یک نتیجه

باریل پلاستیکی ساده

باریل نوعی از ظروف آزمایشگاهی است که برای نگهداری و حمل و نقل آب مقطر ومایعات بدون خطر در  آزمایشگاه