نمایش 1–12 از 98 نتیجه

ارلن بیودی

یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن بیودی آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف  و یک

ارلن خلا

150,000 تومان1,100,000 تومان
یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف  و یک بدنه

ارلن در پیج دار

234,000 تومان980,000 تومان
یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف  و یک بدنه

ارلن روداژ دار

140,000 تومان1,730,000 تومان
یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف  و یک بدنه

ارلن شیاردار

یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن شیاردار آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف  و یک

ارلن مایر دهانه تنگ

68,000 تومان920,000 تومان
یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف  و یک بدنه

ارلن مایر دهانه گشاد

138,000 تومان330,000 تومان
یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن ساده دهانه گشاد آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف 

استوانه مدرج پلاستیکی

40,000 تومان290,000 تومان
استوانه مدرج  یکی از  ظروف آپر کاربرد آزمایشگاه  هم از جنس شیشه و هم از جنس پلاستیکی است . برای

استوانه مدرج شیشه ای

55,000 تومان600,000 تومان
لبه این محصول به صورت لبریز دار است که برای نخلیه مواد شیمیایی به راحتی استفاده کنیم.

باریل پلاستیکی ساده

باریل نوعی از ظروف آزمایشگاهی است که برای نگهداری و حمل و نقل آب مقطر ومایعات بدون خطر در  آزمایشگاه