نمایش 1–12 از 98 نتیجه

ارلن بیودی

یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن بیودی آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف  و یک

ارلن خلا

150,000 تومان1,100,000 تومان
یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف  و یک بدنه

ارلن در پیج دار

234,000 تومان980,000 تومان
یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف  و یک بدنه

ارلن روداژ دار

140,000 تومان1,730,000 تومان
یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف  و یک بدنه

ارلن شیاردار

یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن شیاردار آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف  و یک

ارلن مایر دهانه تنگ

68,000 تومان920,000 تومان
یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف  و یک بدنه

ارلن مایر دهانه گشاد

138,000 تومان330,000 تومان
یکی از ظروف  آزمایشگاهی ارلن مایر  است . ارلن ساده دهانه گشاد آزمایشگاهی از نظر شکل ظاهری یک کف  صاف 

استوانه مدرج پلاستیکی

40,000 تومان290,000 تومان
استوانه مدرج  یکی از  ظروف آپر کاربرد آزمایشگاه  هم از جنس شیشه و هم از جنس پلاستیکی است . برای

استوانه مدرج شیشه ای

55,000 تومان600,000 تومان
استوانه مدرج  یکی از  ظروف آپر کاربرد آزمایشگاه  هم از جنس شیشه و هم از جنس پلاستیکی است . برای

باریل پلاستیکی ساده

باریل نوعی از ظروف آزمایشگاهی است که برای نگهداری و حمل و نقل آب مقطر ومایعات بدون خطر در  آزمایشگاه